Hidayah

Pagi yang cerah berhias suara burung-burung kecil dengan iringan semilir angin yang sendu-sendu keroncong

Murid: “Guru, apa itu hidayah ?”

Guru: “petunjuk”

Murid:”petunjuk yang seperti apa?”

Guru: “hidayah biasanya disifatkan kepada petunjuk ke arah yang baik, kebaikan yang kokoh dan kuat (mustaqim)”

Murid: “apa arti dari do’a semoga engkau mendapatkan hidayah

Guru:”sepemahamanku artinya semoga mendapatkan petunjuk ke arah kebaikan yang kebaikan itu kuat dan kokoh hingga tidak tergoyahkan oleh keburukan-keburukan”

Murid:” nuhun guru”

Guru:”sawangsulna anaking”

Murid:”do’akan aku agar mendapatkan hidayah

Guru:”kalau aku pribadi merasa belum pantas mendo’akanmu agar mendapatkan hidayah seolah aku telah mendapatkan atau berada di dalam hidayah anakku, karena aku sendiripun dalam ritualku berkali-kali dalam sehari semalam selalu memohon agar aku mendapatkan hidayah, mungkin lebih pantasnya semoga kita mendapatkan dan bisa berada di dalam¬†hidayah, atau bahkan semoga kita bisa menjadi ejawantah dari hidayah itu sendiri”

Murid:”ah guru, tiasa pisan


Photo under license of Pixabay.com