Hidayah

Hidayah

Pagi yang cerah berhias suara burung-burung kecil dengan iringan semilir angin yang sendu-sendu keroncong

Murid: “Guru, apa itu hidayah ?”

Guru: “petunjuk”

Murid:”petunjuk yang seperti apa?”

Guru: “hidayah biasanya disifatkan kepada petunjuk ke arah yang baik, kebaikan yang kokoh dan kuat (mustaqim)”

Murid: “apa arti dari do’a semoga engkau mendapatkan hidayah

Guru:”sepemahamanku artinya semoga mendapatkan petunjuk ke arah kebaikan yang kebaikan itu kuat dan kokoh hingga tidak tergoyahkan oleh keburukan-keburukan”

Murid:” nuhun guru”

Guru:”sawangsulna anaking”

Murid:”do’akan aku agar mendapatkan hidayah

Guru:”kalau aku pribadi merasa belum pantas mendo’akanmu agar mendapatkan hidayah seolah aku telah mendapatkan atau berada di dalam hidayah anakku, karena aku sendiripun dalam ritualku berkali-kali dalam sehari semalam selalu memohon agar aku mendapatkan hidayah, mungkin lebih pantasnya semoga kita mendapatkan dan bisa berada di dalamĀ hidayah, atau bahkan semoga kita bisa menjadi ejawantah dari hidayah itu sendiri”

Murid:”ah guru, tiasa pisan


Photo under license of Pixabay.com

error: Content is protected !!